Papaya Baum in Zhangjiao in der Provinz Fujian, China