Schüler Gruppe in Zhangjiao in der Provinz Fujian, China