Shanghai bei blauem Himmel – Nunja fast

Shanghai, China – August 2013