Chengdu, Sichuan – Mao, Pandas Emei Shan

Chengdu, China – 14. – 17. Mai 2011