Kurzer Businesstrip nach Shanghai

Shanghai, China – 23. – 27. Juni 2010